Birleşik Metal-İş Sendikası Hak Arıyor.

Birleşik Metal-İş Sendikası Hak Arıyor.

Birleşik Metal-İş Sendikası, MESS’nın dayatmalarına direniyor.

MESS’in kabul edilemez tekliflerine karşı metal işçileri sabah saatlerinden itibaren fabrikalarda protesto eylemlerine başladı.
Bildiriler okunuyor, sloganlar atılıyor… “İnsanca yaşam, insanca ücret”  “MESS, MESS şaşırma, sabrımızı taşırma…” -Sendika sayfasından alıntı-

Metal İşçisi Ne İstiyor?
MESS Ne Diyor?
MESS, toplu sözleşmeye “rekabet gücünün korunması ilkesi” ile yaklaştığını belirtiyor. MESS’in rekabet olarak kastettiği, işçilere yeni haklar vermemek, yeni haklar bir yana işçilerin kazanılmış haklarını da geriye götürmek ve düşük ücretlerle çalıştırmak.
Rekabetin sağlanması adına, işçilerin haklarını geriye götürecek, esnek çalışmaya olanak sağlayacak teklifler asla kabul edilemez. Bu taleplerin, işverenler için daha fazla kar, işçilerin için ise daha fazla sömürü olduğunu biliyoruz.
MESS’ten yapılan toplantılarda, henüz işçilerin çalışma ve yaşama koşullarını iyileştirecek tek bir laf duymadık. MESS’in sunum ve teklifleri içerisinde kar var, rekabet var, esneklik var, kazanılmış hakların geriye götürülmesi var, ama işçi yok. İçinde işçinin olmadığı hiçbir talep toplu sözleşmenin maddesi olamaz.
Neden 2 Yıllık TİS İstiyoruz?
MESS, daha sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısında Yürürlük Maddesini gündeme aldı ve sözleşmenin 3 yıl olmasını gerektiğini söyledi. Hatırlatmak isteriz ki, 2015 yazındaki metal fırtınaya yol açan önemli sebeplerden birisi de sözleşmenin o dönemde 3 yıl olmasıydı.
Hepimizin bildiği gibi, toplu sözleşmelerde ücret zamları esas olarak ilk 6 aylık dönemde alınmaktadır. Bu nedenle, sözleşmemizin başlangıcındaki zam belirleme dönemi ne kadar ertelenirse, işçiler o oranda az zam almış
olacaklar.
Görüşmelerde söyledik, bir kez daha belirtmek isteriz ki, 3 yıllık sözleşmeyi konuşmayız, tartışmayız. Gerekçe olarak ne söylenirse söylensin, biz, 3 yıllık sözleşme ile işçilere daha az ücret verilmesinin hedeflendiğini biliyoruz. Bunun dışındaki tüm diğer gerekçelerin hiçbir inandırıcı yanı yoktur. Gerçek niyetin daha düşük ücret zammı vermek olduğunu biliyoruz.

 

SakirSaglam

T-Haber internet gazetesidir. Habercimiz SakirSaglam (IFJ) ve TGS üyesidir.