K.Ormanları

Kuzey Ormanları Calıştayı 

Kuzey Ormanları Calıştay düzenledi.

İklim değişikliğinin hissedilebilir düzeye gelmesiyle birlikte dünyada benzersiz bir dönem başladı... 19. yüzyılın sonlarına kadar dünyanın kaynaklarının sınırsız olduğu sanılırken, 20 yüzyılda bu kaynakların sınırsız olmadığı, tam aksine, insan türü başta olmak üzere sayısız canlı türüne yaşam kaynağı olan doğal döngünün yok olabileceği, hatta buna çok yaklaştığımız görüldü! Üstelik Türkiye'nin doğal kaynaklarına ve benzersiz ekosistemlerine uzun zamandır nasıl hoyratça davrandığı da ortada...

İklim değişikliğinin doğuracağı birçok sorundan Türkiye de doğrudan ve özellikle etkilenecek, kuraklık ve içme suyu kıtlığı gibi sorunlar daha fazla etkili olacak. Son yıllarda İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara Bölgesinde hızla devam eden neoliberal kent ve doğa yağmasının ve buna eşlik eden denetimsiz sanayileşmenin sonuçları ve tüm bu etmenlerin iç içe geçmiş şekilde Kuzey Ormanları'na olan etkileri iyice belirgin hale geldi. Bu Çalıştay'da, etki alanı Düzce’den Bulgaristan sınırına kadar dayanmış olan İstanbul ve onu çevreleyen Kuzey Ormanlarında yaşanan bu sorunlar bilimsel bir dille ele alınacak, çözüm önerileri sunulacak ve üniversiteler, sivil toplum örgütleri, yerel ve resmi kuruluşların bu konudaki önemi ve dayanışması tartışılacaktır.

Çalıştay programına buradan bakılabilir:
https://www.facebook.com/events/584532062022660/permalink/584533612022505/

Dil Çevirici

trzh-CNenfrdeitruvi