Beşikdüzü Parkı

Beşikdüzü Halkı, soluk arıyor.

Trabzon, Beşikdüzü halkı aylardır hak arıyor, soluk almak için.

Beşikdüzü Şehit Üsteğmen Erdal Kurtoğlu Park, Beşikdüzü Belediyesi tarafından satışa çıkarılıyor. Araplar alıyor. İnşaat başlıyor. Sanki araplar buraya, sırf buracığa kalmışlar gibi, iyi de satış ücreti ödeyerek, inşaata başlıyorlar.

 

Beşikdüzü halkı, Köy Enstitüleri geleneğini korurcasına Beşikdüzü'ne ve parka sahip çıkıyorlar.

 

  

Mahkeme yolu da olmak üzere hak aramaya başlıyorlar. Mahkeme üç kez bu ihaleyi ve inşaatı durduruyor. CHP Trabzon İl Başkanı Güzide Uzun'un, ”Rezidans ve alışveriş merkezi inşaatı için, AKP'li Beşikdüzü Belediyesi; imar değişikliği yapmıştır; hazırlanan imar planı değişikliği Al Ajaji şirketini ‘rant ve menfaati’ gözetilerek üretilmiştir” açıklaması dikkatleri yeniden Beşikdüzü'ne çevirdi.

 

2019 yılında yeniden açılan davalar var. Hak arama sürüyor.

Ama fotograflardan da görüldüğü gibi inşaat sürüyor.

 BEŞİKDÜZÜ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE DAYANIŞMA PLATFORMU'ndan, BİR ÇAĞRI GELDİ:

BEŞİKDÜZÜ KAYMAKAMLIĞINA ÇAĞRIMIZDIR !

5442 sayılı İl İdaresi Kanunun "Valilerin Hukuki Durumları, Görev ve Yetkileri" başlıklı 9.maddesinde Valilere, "Devlet, il, belediye, köy ve diğer kamu tüzel kişiliklerine ait genel ve özel mülklerin yangın ve benzeri tehlikelere karşı korunmasını, iyi halde tutulmasını, değerlenmesini ve iyi halde idaresini sağlayacak tedbirlerin" uygulanması yükümlülüğünü getirmiştir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun "Kararların Sonuçları" başlıklı 28.maddesinde "Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur." hükmüne yer verilmiştir.

Trabzon İdare Mahkemesince Kurtoğlu Parkının Al Ajaji Şirketine satışına dair 11 Ocak 2019 tarihli ihale işleminin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş olmasından dolayı,2577 sayılı Kanunun 27.maddesi gereğince, ihale işlemini takip eden tapu tescil ve taşınmaz teslim işlemlerinin de uygulaması durdurulmuştur. Arazi bugün itibariyle Beşikdüzü Belediyesi'nin mülküdür.

Beşikdüzü'nün her yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten sorumlu olan Beşikdüzü Kaymakamı tarafından, İl İdaresi Kanunun 9/(I). maddesi ile kamu düzenini ve güvenliğini sağlamak amacıyla Trabzon Valisine verilen yetkiler Kaymakam tarafından kullanılacak olmasından dolayı; Al Ajaji Şirketi tarafından Şehit Üsteğmen Erdal Kurtoğlu Parkına gerçekleştirilen işgalin bir an önce sonlandırılmasına, park arazisinin eski haline getirilmesine, verilen zararın Al Ajaji Şirketinden tazminine dair tedbirlerin gecikmeksizin alınmasını talep ediyoruz.

Beşikdüzü Kaymakamı tarafından Kanundan doğan uygulamaların gerçekleştirilmemesi halinde; İl İdaresi Kanunundan doğan görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kamunun zararına neden olunması gerekçesiyle Beşikdüzü Kaymakamı hakkında Türk Ceza Kanunun 257.maddesinde düzenlenen Görevi Kötüye Kullanma suçunun sübut bulacağını Beşikdüzü kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla.

BEŞİKDÜZÜ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE DAYANIŞMA PLATFORMU

                                                                                   Haber-Foto: Orhan Özdemir

 

 

Dil Çevirici

trzh-CNenfrdeitruvi