Öğrenci Başarısı

Yüzde 16'sı dört işlem yapamıyor.

Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE)

MEB'nın araştırmasında 8'inci sınıf öğrencilerinin 4 dersten ayrı ayrı temel altı, temel, orta, orta üstü ve ileri olmak üzere 5 yeterlik düzeyi ölçüldü.
Bir acı gerçekle karşılaşıldı: 8. sınıf öğrencilerinin yüzde 16'sı dört işlem yapamıyor.
Matematik test sonucunda; yüzde 16,4'ünün temel altı, yüzde 36,6'sının temel, yüzde 32,8'inin orta, yüzde 11,3'ünün orta üstü ve yüzde 3'ünün ileri yeterlik düzeyde olduğu belirlendi.

ABİDE 2018 bulguları ile uluslararası durum belirlemedeki (PISA ve TIMSS) bulgular uyumlu oldu.

Araştırmada, öğrencilerin eğitim hedefleri yükseldikçe, evdeki kitap sayısı fazlalaştıkça, sosyoekonomik düzey, aile ilgisi, derslere verilen değer ve derslere ilişkin öz-yeterlik algısı yükseldikçe puanlarının arttığı belirlendi.
Okulda kütüphane olması, olumlu katkı sağlamaktadır.
Aile baskısının ise akademik becerilere negatif yönde etki gösterdiği anlaşıldı.

Bu tür araştırmalar değerli elbette. Ancak, salt öğrenciyi ölçmeye itirazımız var.

Çünkü, o öğrenci eğitim sisteminize göre davranıyor. Kısaca, eğitim sisteminiz eksik ve yanlış.  Durum bu olunca bu sonuçlar normaldir.

Dil Çevirici

trzh-CNenfrdeitruvi