MESS ve Türk Metal Arasındaki TİS Görüşmeleri Tıkandı: GREV Kararı Alındı.

MESS ve Türk Metal Arasındaki TİS Görüşmeleri Tıkandı: GREV Kararı Alındı.

MESS ve Türk Metal arasındaki TİS görüşmeleri tıkandı: Türk Metal GREV kararı aldı.

Metal iş kolunda 150 bin civarında işçi çalışıyor. Bu iş kolunda üç sendika örgütlü. Birisi de Türk-İş’e bağlı Türk Metal Sendikası.

Türk Metal Gebze Dilovası Şube Teşkilatlandırma Sekreteri Yusuf İkisivri diyor ki;  “MESS ile sendikamiz Türk Metal Sendikası arasında yapılan görüşmeler sonrasında bizi köleliğe mahkum etmek isteyen isveren sendikasi Mess’ e grev kararı alarak karşılık verdik. Tüm isyerlerimizde grev kararlarımızı ilan panolarına aşarak ilan ettik ve tutanaklarımızla kayıt altına aldık.”

Hemen arkasından işveren sendikası MESS’ten  yeni bir görüşme isteği geldi. 

Görüşme günü belirlendi: 20 Ocak 2020 Pazartesi günü saat 09.30