AYM Karar Verdi: Örgütlenme Özgürlüğü İhlal Edilmiştir

AYM Karar Verdi: Örgütlenme Özgürlüğü İhlal Edilmiştir

Ana Yasa Mahkemesi Karar Verdi: Örgütlenme Özgürlüğü İhlal Edilmiştir.

Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi, SGD’nin eylemlerine katılan bir kişi hakkında, terör örgütü üyeliğinden mahkumiyet kararı vermişti. Daha sonra temyize giden karar Yargıtay tarafından da onaylanmıştı.

Karar AYM’ya taşınmıştı.

AYM karar verdi, yasal bir derneğin faaliyetlerine katılmanın terör örgütü üyeliği suçundan mahkumiyete delil olarak kullanılmasının örgütlenme özgürlüğünün ihlal ettiğine hükmetti.
“Somut olayda başvurucunun örgütlenme özgürlüğü kapsamında kalan eylemlerinin terör örgütü üyeliğinin delili olarak kabul edilmesiyle başvurucunun söz konusu hakkına bir müdahalede bulunulduğu açıktır. Bu müdahale, Anayasa’nın 13. maddesinde belirtilen koşulları yerine getirmediği müddetçe örgütlenme özgürlüğünü ihlal edecektir”

İlk derece mahkemesi kararında bu hususta tatminkâr bir açıklamada bulunmamış, ilgili ve yeterli bir gerekçeye yer vermemiştir.

Diğer yandan ilk derece mahkemesi, emniyet raporuna dayanarak MLKP terör örgütünün SGD adı altında yasal olmayan birçok faaliyette bulunduğunu ifade etmiştir. Buna karşın kararda SGD’nin MLKP’nin amaçları doğrultusunda hareket ettiğine ilişkin delillerin neler olduğu gösterilmemiş; SGD’nin yasal olmayan faaliyetlerine ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmemiştir.

Anayasa Mahkemesi başvurucunun örgütlenme özgürlüğüne yapılan müdahalenin demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığı sonucuna varmıştır. Açıklanan gerekçelerle Anayasa’nın 33. maddesinde güvence altına alınan örgütlenme özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermiştir.”

SakirSaglam

T-Haber internet gazetesidir. Habercimiz SakirSaglam (IFJ) ve TGS üyesidir.